Tuesday, September 29, 2015 - 16:25

Hôm nay mua đôi dép da / Về thịt gần tỷ con gà để khao...

Saturday, September 19, 2015 - 14:34

Các mẹ có biết không, lão chồng nhà mình mỗi lần đi tắm y như rằng không thời tiết thì thời sự có chuyện.

Saturday, September 19, 2015 - 14:27

Đọc cái này, đảm bảo cười 'té ghế' luôn các bác ạ. Hay cực!

Friday, May 8, 2015 - 10:43

Tóm lại là phụ nữ có thể đánh lừa bất kỳ người đàn ông nào nếu anh ta yêu cô ấy và nếu cô ấy muốn... lừa.