Wednesday, May 6, 2015 - 15:17

Chống phân mảnh ổ cứng sẽ giúp ổ cứng hoạt động nhanh hơn và có nhiều không gian lưu trữ hơn.

Pages