Home >> Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Monday, February 15, 2016 - 16:35

Doanh nghiệp muốn xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện khá khắt khe về cơ sở vật chất, cũng như nhân sự cụ thể như sau:


Cơ sở pháp lý
– Luật giáo dục hiện hành.
– Thông tư 03/2011/TT-BGDDT.
Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Yêu cầu về nhân sự
– Giám đốc Trung Tâm phải có Bằng tốt nghiệp ĐH và xác nhận thâm niên công tác giảng dạy ít nhất 5 năm và có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe và không quá 70 tuổi
Yêu cầu về cơ sở vật chất
– Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm) Trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính
– Có bãi gửi xe và hệ thống Phong cháy chữa cháy theo đúng Quy định

Thành phần hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ
– Đơn xin Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
– Đề án và tổ chức hoạt động bao gồm các nội dung: mục đích, phương hướng hoạt động, Quy mô đào tạo….
– Hồ sơ của giảm đốc
– Hồ sơ của Giáo viên, nhân viên Kế toán