Home >> Mỗi ngày Thế giới di động thu về hơn 120 tỷ đồng
Monday, February 13, 2017 - 11:21

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã CK: MWG) vừa thông báo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2016 với kết quả hết sức tích cực.
Theo đó, doanh thu 12 tháng năm 2016 của Mobile Group là 44.613 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 34.166 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 131% kế hoạch năm và tăng trưởng 77% so với cùng kỳ năm 2015.
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 của MWG đạt 1.578 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 1.388 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 114% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2015.

doanh-thu-cua-the-gioi-di-dong
Mỗi ngày Thế giới di động thu về hơn 120 tỷ đồng.

<> Bất cập trong quản lý " Đa cấp tung hoành "
Doanh thu online trong năm qua của doanh nghiệp này đạt 3.372 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 3.300 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 102% kế hoạch năm và tăng trưởng 104% so với cùng kỳ năm 2015.
MWG cho biết, trong năm 2016, công ty đã khai trương 574 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, số siêu thị Thegioididong.com đã mở thêm 387 siêu thị mới và Điện máy Xanh mở thêm 187 cửa hàng.
Như vậy tính đến cuối năm 2016, MWG có 1.207 siêu thị đang hoạt động, trong đó, chuỗi Thegioididong.com có 951 siêu thi và 256 siêu thị Điện máy Xanh.
Trong tháng 12/2016, MWG đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa trên kết quả kinh doanh 2015 cho 1.400 cán bộ quản lý từ cấp cửa hàng trưởng trở lên.

Theo: Báo doanh nghiệp