Home >> Người có công đi khiếu nại, giải quyết chế độ được hỗ trợ tiền
Wednesday, October 14, 2015 - 10:00

Người có công với cách mạng ở các tỉnh, thành phố đến Bộ khiếu nại hoặc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo giấy mời; giấy giới thiệu nếu gặp khó khăn, cơ nhỡ được xem xét hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn 4103/LĐTBXH-KHTC về việc điều chỉnh mức chi tiếp đón, thăm hỏi, quà tặng đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, quà tặng, hỗ trợ tiền ăn, tiền phương tiện đi lại đều được nâng lên so với quy định hiện hành.

Cụ thể, chi đón tiếp, tặng quà đối với các thành viên của đoàn đại biểu người có công với cách mạng do UBND tỉnh, thành phố tổ chức đến thăm Bộ LĐ-TB&XH, mức chi 500.000 đồng/người, trong đó tặng quà cá nhân là 400.000 đồng/người (quy định hiện hành là 300.000 đồng).
Chụp ảnh lưu niệm, nước uống, hoa quả... chi 100.000 đồng/người (kể cả cán bộ đi phục vụ đoàn và cán bộ đón tiếp) (quy định hiện hành là 70.000 đồng).
Người có công với cách mạng ở các tỉnh, thành phố đến Bộ khiếu nại hoặc giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo giấy mời; giấy giới thiệu nếu gặp khó khăn, cơ nhỡ được xem xét hỗ trợ tiền ăn và tiền phương tiện đi lại với mức chi 70.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá hai ngày. Tiền đi lại chi theo giá vé tàu, xe vận tải hành khách công cộng thông thường.
Ngoài ra, về quà tặng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chi 5.500.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt là 5.000.000 đồng và quà tặng hiện vật có giá trị 500.000 đồng); quà tặng cá nhân, gia đình chi 650.000 đồng (trong đó: Tiền mặt là 500.000 đồng và quà tặng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).
Chi quà tặng của lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể trung ương đối với quà tặng tập thể là 3.500.000 đồng/đơn vị (trong đó: Tiền mặt 3.000.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 500.000 đồng). Đối với quà tặng cá nhân, gia đình: Mức chi 650.000 đồng/người hoặc gia đình (trong đó: Tiền mặt 500.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 150.000 đồng).
Công văn này được thực hiện từ ngày 8-10.

Theo Phapluattp.com